හැදින්වීම (Introduction)

                  හෝමාගම, පිටිපන මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය ගමේ දරුවාට කිසිදු අඩුපාඩුවකින් තොරව,අංගසම්පූර්ණ අධ්‍යාපනයක් ලබාදීමට අවශ්‍ය පාසලක් නිර්මාණය කිරීමේ අරමුණෙන් නව ආරක නව සංස්කෘතියකට මුල පුරමින් ආරම්භ කරන ලද මිශ්‍ර පාසලකි.  හිටපු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ සංකල්පයක් මත අක්කර විසිපහක සුන්දර භූමි භාගයක බිහිවූ මෙම පාසල 2011 ජනවාරි මස 20 වන දින හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය දි.මු. ජයරත්න මහතා විසින් සිසි අයිතියට පත් කරනු ලැබීය.

2010 වර්ෂයේ පස්වන ශ්‍රේණියෙහි ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් සමත් දරුවන් හා විශේෂ දක්ෂතා සහිත දරුවන් හයසීය හැත්තෑවකගෙන් සමන්විත ව  6 ශ්‍රේණියෙන් ආරම්භ කරන ලද මෙම විද්‍යාලය 2016 වර්ෂය වන විට 6 ශ්‍රේණිය සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා ම සමාන්තර පංති 17 ක දරුවන් සමඟ ඉඳිරියට පැමිණ ඇත. සමාන්තර පන්ති 17 න් 4 ක් සඳහා විෂයයන් කිහිපයක් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය යෙන් ඉගැන්වීම් සිදිකෙරේ. 2016 වර්ෂයේදී ප්‍රථම ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම අ.පො.ස. (සා/පෙළ) විභාගයට පෙනී සිට ප්‍රතිඵල අපේක්ෂාවෙන් සිටිති.

තෙමහල් ගොඩනැඟිලි දෙකකින් සමන්විත ව ආරම්භ කරන ලද මෙම විද්‍යාලය වර්තමානය වන විට තවත් සිව් මහල් ගොඩනැඟිලි 3 ක් එක්වී ඇති අතර විද්‍යාලය තාක්ෂණික විද්‍යා පීඨයක් හා මහින්දෝදය පරිගණක විද්‍යාගාරයක්, කොරියාවෙන් පරිත්‍යාග කරන ලද පරිගණක විද්‍යාගාරය,ඉන්දියානු තක්රාල් සමාගමෙන් පරිත්‍යාග කරන ලද පරිගණක විද්‍යාගාරය, ඉංග්‍රීසි කථන පරිගණක විද්‍යාගාරය, කොරියාවෙන් පිරිනමන ලද බහුමාධ්‍ය ඉගෙනුම් පරිගණක විද්‍යාගාරය යන පරිගණක විද්‍යාගාරය, උසස් පෙළ හා සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා වෙන් වෙන් වූ විද්‍යා විෂයය විද්‍යාගාර, හොම්රන්පැස් ආයතනයෙන් පිරිනමන ලද චිත්‍ර කාමරයක්, නර්තන අංශයක්,  ක්‍රීඩා සංකීර්ණයක්, ප්‍රථමාධාර ඒකකයක් හා පිහිනුම් තටාකයක්, ගොවිපොලක් හා ඹෞෂධ  උයනක් ඇතුළු බොහෝ අංගෝපාංග වලින් සමන්විතය. පාසල් පුස්තකාල ක්‍රියාත්මක වන්නේ ආංශික මට්ටමිනි.

විද්‍යාලයේ ආරම්භක විදුහල්පති ලෙස කීර්තිමත් විදුහල්පතිවරයෙක් ලෙස අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රෙයෙහි ගෞරවයට පත් එස්.එච්.එන් ද සිල්වා කටයුතු කළ අතර ආරම්භක ආචාර්ය මණ්ඩලය 31 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වූ අතර එය අදවන විට තුන්සියය ඉක්මවා ගොස් ඇත. ආරම්භයේදී මෙම පාසල් උදෑසන 7.30 සිට ප.ව. 3.30 දක්වා ඉගැනුම් ඉගැන්වීම් කටයුතු වල නිරත විය.

2011 වර්ෂයේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි දරුවන්ගේ විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල ලබා දරුවන් 240 දෙනෙකු උසස් පෙළ අංශයට බඳවා ගනිමින්, කලා, වානිජ, විද්‍යාව යන විෂයයන් වලින් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් හා සිංහල මාධ්‍යයෙන් ඉගෙනුම් කටයුතු සිදුකිරීමට ඔවුනට පහසුකම් සලස්වා ඇත.

සාමාන්‍ය විෂයය මාලාව ක්‍රියාත්මක කරන මෙම පාසලේ දරුවන් සතියේ දින හතරක් පාසල් නිල ඇඳුමින් සැරසී පාසල් පැමිණෙන අතර සතියේ සෑම සිකුරාදා දිනක ම ජාතික ඇදුමින් සැරසී පාසලට පැමිණිය යුතුය.  සෑම පොහෝදිනකම අංශ මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වී සීල සමාදාන වැඩසටහන් පාසල තුළ ක්‍රියාත්මකවේ.

ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය හා සමාන්තර පන්ති ප්‍රමාණය විශාල බැවින් පරිපාලනයේ පහසුව සඳහා 6,7 ප්‍රාථමික අංශය, 8,9 ද්විතියික අංශය, 10,11 මධ්‍ය අංශය හා 12,13 මධ්‍ය අංශය වශයෙන් වෙන් කොට ඇති අතර එක් එක් අංශය භාර නියෝජ්‍ය විදුහල්පති වරයෙක්/වරියක්, අංශ ප්‍රධාන ගුරුභවතෙක් හා විෂය ප්‍රධාන ගුරුභවතුන් පත්කර ඇති සියළු කටයුතු ආංශික මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වේ.

විද්‍යාලයේ නව විදුහල්පති කසුන් ගුණරත්න මහතා වන අතර, අධ්‍යාපන පරිපාලන, අධ්‍යාපන සංවර්ධන හා අධ්‍යාපන විෂයය සමගාමී හා වෙනත් කටයුතු සඳහා වෙන් වශයෙන් නියෝජ්‍ය විදුහල්පති වරුන් සිටින අතර අනධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩලය සඳහා කළමනාකරණ සහකාර වරියන්, ලිපිකාරිනියක්, කාර්යාල සහායකවරුන්/වරියන්, විද්‍යාගාර සහායක හා සහායිකාවන් ඇතුළු 20 කට අධික පිරිසක් බඳවා ගෙන ඇත.