පාසල් නිල ඇදුම සහ කරපටිය (Uniform and Tie)

නිල ඇදුම (ගැහැණු)

නිල ඇදුම (පිරිමි)

කරපටියේ වර්ණ සංයෝජනය (CMYK වර්ණ)

Tie Colours CMYK

සිසුන් සඳහා නිල ඇඳුම හා පොදු උපදෙස්

6, 7, 8 ශ්‍රේණි වල සිසුන් සුදු අත්කොට කමිසය සහ සුදු කොට කලිසම ද 10,11,12,13 ශ්‍රේණි වල සිසුන් සුදු අත්කොට කමිසට සහ සුදු කලිසම

සෑම සිකුරාදා දිනකම සියලු ම සිසුන් ජාතික ඇඳුම සහිත සිසුවියන් ළමා සාරිය ඇඳිය යුතුය.

 1. කමිසයේ සාක්කුවේ දකුණු කෙළවර විද්‍යාලයීය නිල ලාංඡනය ස්ථිර ලෙස මසා තිබිය යුතු ය.
 2. කමිසය මැසීමේ දී අනවශ්‍ය රැලි ආදිය නොතැබිය යුතු ය.
 3. අත්කොට කමිසයේ අත වැලමිටින් මදක් ඉහලට තිබිය යුතු අතර අනවශ්‍ය ලෙස විශාල (බැගී) නොවිය යුතුය.
 4. කමිසයේ වම් පසට වන සේ එක් සාක්කුවක් පමණක් තිබිය යුතු අතර එහි බොත්තම් හෝ රැලි නොතිබිය යුතුය .
 5. කොලරයේ බොත්තම් නො තිබිය යුතු ය.
 6. අත් දිග කමිසයක් ඇඳිය හැක්කේ ශිෂ්‍ය නායකයනට හා පාසල තීරණය කරනු ලබන අංශ වල සිසුනට පමණි.

කලිසම

 1. දිග කලිසමේ වාටිය ( පෝල්ට්)
 2. ඡායාරූපයේ ඇති පරිදි සාමාන්‍ය රැලි දෙකක් පමණක් දෙපසෙහි තිබිය යුතුය.
 3. කලිසමේ පසුපස දකුණු පැත්තෙහි එක් සාක්කුවක් පමණක් තිබිය යුතුය මෙම සාක්කුවේ පියන් නොදැමිය යුතුය.
 4. කලිසමේ බෑන්ඩ් එක අඟල් 1 ½ කට වඩා නොවැඩි විය යුතු අතර ලූප්ස් නොදැමිය යුතුය.
 5. ඇඟට තදවන සේ ( ටයිට් කරන ලද ) හෝ ප්‍රමාණයට වඩා විශාල (බැගී) ඇඳුම් ඇඳීමට අවසර දෙනු නොලැබේ. එවැන් ඇඳුම් පිළිබඳ ගේට්ටු රාජකාරි වල නිරත ගුරු භවතුන් ගන්නා තීරණ වලට සියලු සිසුන් අවනත විය යුතුය.

සපත්තු

 1. පිරිමි දරුවන් ඔප දැමිය හැකි ලේස් සහිත කලු සපත්තු පමණක් පැළඳිය යුතු අතර ඒවා අනවශ්‍ය ලෙස දිගු හා උල් සහිත නොවූ සාමාන්‍ය පරිදි සකස් කළ ඒවා විය යුතු ය.
 2. පළඳින සපත්තු ලේස් දමා ගැට ගැසිය හැකි සපත්තු විය යුතු ය.
 3. සුදු මේස් පමණක් පැළඳිය යුතු ය.

ඔරලෝසු

 1. කලු පටිය සහිත චාම් පෙනුමකින් යුතු අත් ඔරලෝසුවක් පමණක් පැළඳිය යුතුය.

කොණ්ඩය

 1. විද්‍යාලයට ගැළපෙන ආකාරයට කොටට කපා පැත්තකට පීරා තිබිය යුතු ය.
 2. හිසකෙස් නළලට නොවැටෙන සේ කොටට කැපිය යුතු අතර කන දෙපස හිසකෙස් කන්වල මැදට පහළින් නොතැබිය යුතුය.
 3. ක්‍රීම් හෝ ආලේපන ‍යොදා කොණ්ඩය සකස් නොකළ යුතු ය.