ශිෂ්‍යභට ඛණ්ඩය

ශිෂ්‍ය භට බාලක ඛණ්ඩය

විනය, හික්මීම, කාර්යශූරත්වය වැනි ගුණාංග පුහුණු වන තෝතැන්නක් ලෙස ශිෂ්‍යභට පුහුණුව හැදින්විය හැක. වසර 06ක පමණ කෙටි ඉතිහාසයක් තුල කැපී පෙනෙන දක්ෂතා පෙන් වූ මහින්දීය බාලක ශිෂ්‍යභට ඛණ්ඩය වාර්ෂික ඇගයීම් කඳවුරේ දී දෙවන ස්ථානය ද “හර්මන් ලොස්”කුසලාන තරඟාවලියේ දී 08 වන ස්ථානය ද දිනා පාසල් මාතාවට කීර්තියක් ලබා දුනි.

භාර ගුරුභවතුන් :            කේ.ඒ.එන්.එස්. කුඹලාතර මයා – දෙවන ලුතිනල්

ශිෂ්‍ය භට බාලිකා ඛණ්ඩය

ඉතාම කෙටි කලක් තුල මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයීය දියණියන්ගේ වේගවත් ගමනක් සටහන් කල ශිෂ්‍ය භට බාලිකා ඛණ්ඩය වාර්ෂික ඇගයීම් කඳවුරේ දී 11 වන ස්ථානය ලබා පාසල් මාතාවට කීර්තියක් ලබා දුනි.

භාර ගුරුභවතුන් :            කේ.ඩී.ටී. හිරුණිකා මිය – දෙවන ලුතිනල්

ශිෂ්‍යභට පෙරදිග තූර්යවාදක කණ්ඩායම මෙහෙයවීම ලුතිතන් MRD ප්‍රසාද් මයා

ජයග්‍රහණ :

 • අඛණ්ඩ ව වසර 4 ක් ජාතික ශිෂ්‍යභට බලකායේ 19වන බල ඇණියේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගැනීම.
 • රන්ටැඹේ ජාතික ශිෂ්‍යභට පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී පැවති 2017 සමස්ත ලංකා තූර්යවාදන තරඟාවලියේ ඛණ්ඩ 43 ක් අභිබවා 13 වන ස්ථානය දිනාගැනීම.
 • භට නිවාස පරීක්ෂණය සමස්ත ලංකා දෙවන ස්ථානය
 • ශාරිරික අභ්‍යාස පරීක්ෂණය 4 වන ස්ථානය
 • විවිධ ප්‍රසංග පරීක්ෂණය – 4 වන ස්ථානය
 • ඝණ සරඹ පරීක්ෂණය – 6 වන ස්ථානය
 • හොඳම සැරයන් වරයා සමස්ත ලංකා 3 වන ස්ථානය
 • දිවයිනේ හොඳම පාසල් 15 අතර විද්‍යාලයීය ශිෂ්‍යභට ඛණ්ඩය ඇත.

යුද බාලක ශිෂ්‍යභට ඛණ්ඩය මෙහෙයවීම දෙවන ලුතිතන් KAN ශාන්ත කුඹලාතර මයා

 • 2015 19 වන බලඇණි අනුශූරතාවය
 • ජනාධිපති සම්මාන කුසලතා ඇගයීම් කඳවුර ප්‍රථමවර සහභාගිත්වයෙන් 13 වන ස්ථානය
 • 2016 19 වන බලඇණි අනුශූරතාවය
 • දෙවනවර සහභාගීත්වය 8 වන ස්ථානය
 • 2017 19 වන බලඇණි ඇගයීම් කඳවුර සමස්ත අනුශූරතාවය
 • ශිෂ්‍යභට දක්ෂතම වෙඩිතබන්නා ගමගේ GDVR
 • දක්ෂතම අණදෙන්නා දෙවන ලුතිතන් KAN ශාන්ත කුඹලාතර මයා