විද්‍යාලයේ නිති හා සම්ප්‍රදායන් (General Rules)

  1. අවම වශයෙන් උදෑසන 7.15 වන විට පාසලට පැමිණිය යුතුය.
  1. පන්තියේ නියමිත වැඩසටහනට අනුව පන්තිය පිරිසිදු කිරීමට නියමිත සිසුන් විසින් පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතු පෙ.ව. 7.30 ට පෙර සිදුකළ යුතුය.
  2. පාසල තුළ සිටින සිටින සියලු දෙනා අනිවාර්යයෙන්ම උදෑසන ආගමික වතාවත්වලට සහභාගී විය යුතුය.
  3. සිසුන් වෙත ලබා දී ඇති ශිෂ්‍ය වාර්තා පොත දිනපතා ම පාසලට රැගෙන ආ යුතු අතර සිසුන් හා දෙමාපියන් විසින් සම්පූර්ණ කළ යුතු කොටස් සියල්ල නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කර තිබිය තම අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීමේ ඡායාරූපය අලවා විදුහල්පති අත්සන එහි තැබිය යුතුය.
  4. පාසලට පැමිණි පසු කවර හේතුවක් නිසා හෝ පාසල් නිමා වන තුරු විධිමත් අවසරයකින් තොරව පාසලින් බැහැරව නොයා යුතු ය.
  5. පාසල් වේලාව තුළ සියලු ම සිසුන් පන්ති කාමර තුළම රැඳී සිට කාලසටහනට නියමිත පරිදි ඉගෙනුම් කටයුතුවල නිරත විය යුතුය.
  6. පාසල් වෙලාව තුළදී සියලු ම සිසුන් පන්ති කාමර තුලම රැඳී සිට කාලසටහනට නියමිත පරිදි ඉගෙනුම් කටයුතු වල නිරත විය යුතුය.
  7. විවේක කාලයේ දී හැර වෙනත් කිසිම කාල පරිච්ඡේදයක දී අවසරයකින් තොරව එළිමහනේ රැදී නොසිටිය යුතුය.
  8. පාසල් වේලාවෙන් පසු සහ නිවාඩු දිනවල දී විෂය සමගාමී කටයුතුවලට සහභාගී වන සිසුන් ඒ සඳහා දෙමාපියන්ගේ සහ විෂය සමගාමී කටයුතු භාර ආචාර්යවරුන්ගේ විධිමත් අවසරයක් ලබා තිබිය යුතු අතර විධිමත් අවසරයකින් තොර ව කුමන හේතුවක් නිසාවත් පාසල් කාලයෙන් බාහිර ව පාසලෙහි රැදී නොසිටිය යුතු ය.
  1. ක්‍රීඩා කටයුතු සඳහා පාසල නියෝජනය කරමින් බැහැරවන සිසුන් ක්‍රීඩාව සඳහා අදාළ ඇඳුම්වලින් හෝ විද්‍යාලයීය සාමාන්‍ය නිල ඇඳුමින් හෝ සහභාගී විය යුතු ය.
  2. සියලු දෙනා ම විද්‍යාලයේ ගෞරවය රැකෙන පරිදි ප්‍රිය වචන කතා කල යුතුය.
  3. පොලිතීන් පාසලට රැගෙන ඒම සම්පූර්ණයෙන් ම තහනම් වන අතර සිසුන් දිවා ආහාර රැගෙන ඒමේදී ඒ සඳහා කෑම පෙට්ටියක් භාවිතා කළ යුතු ය.
  4. විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා උත්සව හෝ සමිති සමාගම් විසින් පවත්වනු ලබන උත්සවල දී බිත්ති , තාප්ප , ගේට්ටුව, විද්‍යාලයීය මාර්ගය ඇතුළු පරිසරයට හානි නොවන පරිදි කටයුතු කිරීමට වග බලා ගත යුතුය.
  5. සියලු ම සිසුන් නියමිත නිල ඇඳුමින් සැරසී පාසලට පැමිණිය යුතුය. විෂය බාහිර කටයුතු සඳහා පැමිණෙන සිසුන්ද පාසල් කාලවේලාව තුළ පාසල් නිල ඇඳුමෙන් පමණක් පාසලට ඇතුළු විය යුතුය.
  6. 6, 7, 8 ශ්‍රේණි වල සිසුන් ඔරලෝසු පැළදීම නොකළ යුතුය.
  7. කරමාල, බේස්ලට්, මුදු හෝ අත් පළදනා (වූල් බෑන්ඩ්) ඇතුළු ආභරණ පැළ පළඳින මුදු හා සුර සඳහා පන්ති වාර්තා පොත මගින් දෙමව්පිය ඉල්ලීමකින් ඉදිරිපත් කර අංශ භාර නියෝජ්‍ය විදුහල්පති වෙතින් විධිමත් අවසරය ලබාගත යුතුය. සුර පැළඳිය හැක්කේ කළු නූලක පමණි.
  8. පාසල තුලට අනවශ්‍ය හෝ නොගැලපෙන ලිපි ලේඛන, පුවත්පත්, කැසට්පට, සීඩී හෝ ඩීවීඩී තැටි හෝ වොක්මන් යන්ත්‍ර, ජංගම දුරකථන ඇතුළු විද්‍යුත් හා ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ ගෙන එ්ම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් වේ. අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා ගෙන එන උපකරණ වෙනුවෙන් ලබාදෙන විධිමත් අනුමැතිය ක් ලබා ගත යුතුය.
  9. විදුහල්පති උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සහ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩල‍යේ සහ පන්ති නායකයන්ගේ ද වගකීම බැවින් ඔවුන් විසින් කරනු ලබන මඟ පෙන්වීම්වලට අවනතව ක්‍රි යාකිරීමට සෑම ශිෂ්‍යයෙකු ම බැඳී ඇත.
  1. සෑම ශිෂ්‍යයෙකු ම සතුව ඇති ශිෂ්‍ය වාර්තා පොත අවශ්‍ය අවස්ථාවල දී භාවිතයට ගත යුතු ය. එහි ඉදිරිපස ඇති කොටුවේ ඡායාරූපයක් අලවා තිබිය යුතු ය.