විදුහල්පතිතුමා (Principal)

විදුහල්පතිතුමාගේ පණිවුඩය – Message from the principal

දකුණු ආසියාවේ විශාලතම ආදර්ශ ද්විතීක පාසල වශයෙන් සංවර්ධනය කිරීමේ අපේක්ෂා පෙරදැරි ව ගොඩනගන ලද හෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ නිල වෙබ් අඩවිය සඳහා පණිවිඩයක් නිකුත් කිරීම සතුටට කරුණකි.

අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ආයතනික ධූරාවලියෙහි පාසලට හිමි වන්නේ හිමි වන්නේ ඉතා ප්‍රමුඛ හා සුවිශේෂී ස්ථානයකි. ඉගෙනුම සඳහා ඉගෙනුම ලැබීමටත්, විවිධ අත්දැකීම් ආශ්‍රයෙන්  සමාජානුයෝජනය වෙමින් අනාගත සමාජයේ විශිෂ්ට පුරවැසියකු වශයෙන් නැගී සිටීමටත් අවශ්‍ය මූලික පසුතලය පාසල විසින් නිර්මාණය කරන බැවිනි. ඒ අනුව පුළුල් ඉගෙනුම් අත්දැකීම් වපසරියක් තුළ ශිෂ්‍යයාට සතුටින් හා ප්‍රමෝදයෙන්, ප්‍රබෝධයෙන් යුතු ව හැසිරීමටත් ඒ කෙරෙන් ජීවිතේට ජීවිතයට අවශ්‍ය කරන ඵලදායි අධ්‍යාපනයක් ලැබීමටත් පාසල විසින් අවස්ථා සම්පාදනය කළ යුතු වේ.

හෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය එකී දර්ශනය පෙරදැරි ව දරුවන් සඳහා අවශ්‍ය ගුණාත්මක හා ඵලදායී ඉගෙනුම් අත්දැකීම් සමුදායක් ඔවුන් වෙත පවරා දීමට නිරන්තර ව සූදානම් කර ඇත.එදිනෙදා ජීවිතයේ  බහුවිධ අභියෝගයන්ට මුහුණ දීමට සමත්වන  පරිදි දරුවන්ගේ බුද්ධිමය හා ශාස්ත්‍රීය කුසලතා සංවර්ධනය කිරීමට අතිරේක ව දෛනික ජීවිතය සඳහා අවශ්‍ය හැදියාවන් හා සම්ප්‍රදායන් දියුණු කර ගැනීමටත් හැකි වන පරිදි ද විද්‍යාලයීය  විෂයමාලාව සැලසුම් කර තිබේ.

එක් ශ්‍රේණියක සමාන්තර පන්ති 17ක් බැගින් වන විශාල පන්ති සංඛ්‍යාවක සිසුන්  හයදහසකට ආසන්න පිරිසක් මෙම විද්‍යාලයයෙහි ඉගෙනුම ලබන අතර අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ 250කට වැඩි පිරිසක් ඒ සඳහා ඇප කැප වී සිටිති.  දැනුම හැසිරීමෙන් ඔපවත් කර ගත් විශිෂ්ට දරු පිරිසක් දැයට දායාද කිරීමේ සිහිනය පෙරදැරිව විශිෂ්ටතම අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය ද ක්‍රියාශීලී පාසල් සංවර්ධන සමිතිය ද ඇතුළු සියලු පාර්ශ්වවල නොමද දායකත්වය සහිත ව මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය සිය කෙටි ඉතිහාසය තුළ අනභිභවනීය හා උදාර ප්‍රගති ගමනක් ආරම්භ කර තිබීම සතුටට කරුණකි. එකී ප්‍රගති ගමන තුළ ඉතා නුදුරු දිනයක ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම හා කීර්තිමත් ම අධ්‍යාපන ආයතනය වශයෙන් එසැවී දැයේ දූ පුතුන්ගේ මතු මග සාර කරමින් දැයට නෙත් දෙන්නට, ලොවට වැඩ වඩන්නට මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයට හැකිවේවායි හෘදයංගම ව  ශුභාශිංසනය කරමි.

එම්.ආර්. ඩී. කසුන්  ගුණරත්න
විදුහල්පති

Mr. M.R.D.K. Gunarathne

Mr. M.R.D.K. Gunarathne

Principal (SLES – II)

Mahinda Rajapaksha College
Pitipana
Homagama